Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

Εγκατάσταση ύδρευσης ζεστού – κρύου νερού

Εγκατάσταση ύδρευσης μπάνιου – κουζίνας

Εγκατάσταση παροχής κρύου νερού

Εγκατάσταση ύδρευσης με οριζόντια χαλκοσωλήνα

Εγκατάσταση ύδρευσης με πίνακα υδροληψίας με χαλκοσωλήνα με επένδυση

Εγκατάσταση ύδρευσης με πίνακα υδροληψίας με σωλήνα πολυαιθυλενίου με επένδυση

Εγκατάσταση ύδρευσης με πίνακα υδροληψίας με πολυστρωματική σωλήνα με επένδυση

Εγκατάσταση ύδρευσης παντός τύπου σωλήνα

Εγκατάσταση ύδρευσης αντλιών πισίνας και καθαρισμού πισίνας

Εγκατάσταση ύδρευσης μπεκ

Εγκατάσταση ύδρευσης υδρομασάζ

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Εγκατάσταση boiler τριπλής ενέργειας

Εγκατάσταση boiler διπλής ενέργειας

Εγκατάσταση boiler

Εγκατάσταση τρίοδης βάνας

Εγκατάσταση τρίοδης βαλβίδας

Αλλαγή μηχανισμών παντός τύπου σ’ όλα τα είδη υγιεινής

Αλλαγή θερμοστάτη

Αλλαγή αντίστασης

Εγκατάσταση πιεστικού μηχανήματος

Εγκατάσταση μειωτή πιέσεως